تماس با ما

آدرس : ایران، مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع میثاق

تلفن: 36666400-051 – فاکس: 36510510-051

ایمیل: Info@Aranmachine.com

واحد فروش ماشین آلات : 

آقای امیر حسین اکبری – تلفن:  7704 167 0915

ایمیل : Sale1@aranmachine.com

واحد معادن و سنگهای ساختمانی:

آقای خلیل کیش بافان – تلفن: 1003 500 0915

ایمیل : AranMachine.Mine@Gmail.com